Om oss

Om oss

M. Hjorteseth Shipping as ble startet av Mads Hjorteseth i år 2000, primært innenfor transport langs vestlandskysten.

Med base i Håkonshella utenfor Bergen, ble M. Hjorteseth Shipping en naturlig aktør under Rocknes forliset i 2004 med MS Bjørnsund, dette åpnet opp et nytt marked for rederiet innenfor beredskapstjenester og sleping.

I 2005 gikk rederiet til innkjøp av arbeidsfergen MF Flekkerøy, med en ide om å bli en større aktør innenfor anleggs- og industritransport, dette viste seg raskt å være et stort marked der rederiet ble en naturlig aktør å ringe til innenfor sjøtransport av anleggsutstyr.

Markedet utviklet seg, og rederiet så at det var muligheter for å utvide flåten. MF Flekko ble kjøpt inn i 2007.

MF Flekko var en ruteferge bygget i 1967 for MRF, rederiet så en mulighet med fartøyet grunnet ShottelÒ systemet med azimuther i hver ende av båten. Turen gikk til Skjøndal slipp i Bergen, hvor fartøyet ble konvertert til en arbeidsferge der manøvreringsdyktighet, stor nyttelast og kranmuligheter var det som sto i fokus.

Rederiet M. Hjorteseth Shipping er i dag en betydelig aktør innenfor transport og arbeid langs kysten, der næringene strekker seg fra filmindustrien til modultransporter for kraftnæringen, transport av tungt anleggsutstyr, heving og berging samt rullende last fra fergekai til fjærestein!

Vår visjon

Vårt mål er å bli den foretrukne samarbeidspartner innen marine operasjoner langs kysten.

Sammen med våre ansatte, kunder og leverandører skal vi kontinuerlig forbedre vår praksis og rutiner innen Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet.

Det er vår strategi at et slikt engasjement vil resultere i besparinger for våre kunder og forretningsmuligheter.

 • Vårt overordnede mål er null skader på personell, miljø og utstyr.
 • Våre ansatte er vår viktigste ressurs
 • Ingen operasjon har prioritet over sikkerhet
 • Alle er ansvarlige for egen og andres sikkerhet
 • Risiko skal styres for å forbygge tap og skape verdier
 • Vi skal følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer
 • Vi skal skape tillit hos våre kunder, trygghet og trivsel hos våre ansatte
 • Vi skal forebygge forurensing og redusere negativ miljøpåvirkning
 • Vi skal dekke kravene i NS-EN ISO 9001 for kvalitets styring

Vår visjon

Vårt mål er å bli den foretrukne samarbeidspartner innen marine operasjoner langs kysten.

Sammen med våre ansatte, kunder og leverandører skal vi kontinuerlig forbedre vår praksis og rutiner innen Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet.

Det er vår strategi at et slikt engasjement vil resultere i besparinger for våre kunder og forretningsmuligheter.

 • Vårt overordnede mål er null skader på personell, miljø og utstyr.
 • Våre ansatte er vår viktigste ressurs
 • Ingen operasjon har prioritet over sikkerhet
 • Alle er ansvarlige for egen og andres sikkerhet
 • Risiko skal styres for å forbygge tap og skape verdier
 • Vi skal følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer
 • Vi skal skape tillit hos våre kunder, trygghet og trivsel hos våre ansatte
 • Vi skal forebygge forurensing og redusere negativ miljøpåvirkning
 • Vi skal dekke kravene i NS-EN ISO 9001 for kvalitets styring