Anlegg og industri

Anlegg og industri for oss er alt arbeid rettet mot entrepenørvirksomhet og industri langs kysten. Ofte arbeides det steder der tilkomst fra land er vanskelig, eller rett og slett ikke lar seg gjøre. Våre fartøy er designet med dette i tankene. Vi kommer til, der andre gir opp.

Med muligheten for å kunne laste ditt utstyr ombord fra en hvilken som helst fergekai, eller fylling og landsette dette i fjæresteinene, eller å bruke fartøyet som operasjonsområde opp mot land, med båtens kraner tilgjengelig for å kunne utføre de løft du måtte trenge – så er dette kostnadsbesparende og effektivt for deg som kunde!