Sjøtransport

Spesialtransport

Ofte er det begrensninger for føring av spesialtransport på vei, enten det er vektbegrensninger, høydebegrensninger, eller begrensninger på størrelse.

Dette medfører ofte økte kostnader i forbindelse med transport av gods. Vi tilbyr kostnadseffektive løsninger for deg som kunde. Og med åpne dekk og høy lastekapasitet kan vi frakte det meste av utstyr uten begrensninger.

Ta kontakt med oss for å høre hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss