Helge Ingstad

Referanser

Helge Ingstad

Helge Ingstad

Alle som har vært i tilknytning til sjøen og båtliv, vet at når noe alvorlig skjer – så bidrar alle som har mulighet til redningsarbeid så snart de kan.

Da vi fikk melding om ulykken natt til 8. november, mobiliserte vi på eget initiativ vår samarbeidspartner IMC Diving. I løpet av 4 timer var vi på plass ved ulykkesstedet ved Sture terminal i Hjeltefjorden utenfor Bergen. Vi hadde da med oss pumper med kapasitet på 200 m3/t, bergingsutstyr, to dykkelag, ROV og ekstra personell.

Forsvaret forsto raskt hvilke muligheter vårt fartøy hadde med tanke på fleksibilitet og mulighet til å utføre operasjoner parallelt. Vårt fartøy med mannskap ble raskt et nøkkelfartøy i alle faser av bergingsoperasjonen fra ankomst ulykkestedet, bergingsoperasjonen, hevingsoperasjonen og oppryddingsarbeidet etter havaristen var fjernet.

M. Hjorteseth Shipping AS bidro i alle aspekter av operasjonen med vårt fartøy, ved alt fra landgang, transport, inspeksjon, forankring, buksering, dykking, ROV- operasjon, til værobservasjon og forsyninger.

Fartøyet vårt fungerte også som koordineringssenter, innkvartering og hotellskip under hele operasjonen.

Vårt personell har øy-kompetanse, og bidro til gode fleksible, effektive løsninger gjennom alle fasene i sikrings-, hevings-, transport- og oppryddingsarbeidet etter Helge Ingstad havariet.

M. Hjorteseth Shipping var det eneste selskap med fartøy som opererte ved havaristen gjennom alle faser av operasjonen. I tillegg utførte vi  5 uker med oppryddingsarbeid i strandsonen og på havbunnen etter at KNM Helge Ingstad var hevet og fjernet.

Kapasiteten til fartøy og mannskap ble en vesentlig aktør for alle parter som bidro i operasjonen, og fikk gjennomgående skryt for profesjonalitet, sikkerhetskultur, fleksibilitet, effektivitet og evnen til å være løsningsorientert.

Selv om vårt fartøy desidert utførte mest arbeid opp mot havaristen, og fartøyet var i drift 24/7 gjennom hele operasjonen, utgjorde vi en beskjeden kostnad i totalbildet.

M. Hjorteseth Shipping AS med sitt fartøy og mannskap, ble hedret av Marinen for innsatsen, der det spesielt ble vektlagt evnen til problemløsning, fleksibilitet og tilgjengelighet.

Det oppstod ingen alvorlige hendelser eller skade på mannskap gjennom hele prosjektet.

REFERANSE FOR UTFØRT ARBEID I FORBINDELSE MED HEVING AV KNM HELGE INGSTAD I PERIODEN NOVEMBER 2018 TIL MARS 2019

M. Hjorteseth Shipping AS deltok med deres fartøy under hele prosjektet med heving og transport av KNM Helge Ingstad. Fra havariet fant sted 08.11.18 jobbet og frem til opprydding på havaristedet etter utført heving i mars 2019. M. Hjorteseth Shipping AS og Deres mannskap hadde en uvurderlig rolle i prosjektet da bade fartøy og mannskap hadde unike kapasiteter som var absolutt nødvendig i dette prosjektet.

Fartøyet deres ble på mange måter brukt som et multi-purpose fartøy som hadde følgende kapasiteter som ble brukt:

  • Stor dekksplass som gjorde at fartøyet ble brukt til frakt av ustyr til og fra havaristedet samtidig som de hadde plass til dykkerutstyr som gjorde at de fungerte som DSV for IMC Diving AS og de dykkertjenester de utførte.
  • Relativt lite dypgående, en skrog form og en RO-RO rampe som gjorde det mulig å sette tungt utstyr som f.eks borerigg og gravemaskin på land på havaristedet.
  • Dekkskran med lang rekkevidde og kapasitet til å sette ustyr langt inn på land samt å løfte utstyr til og fra havaristen.
  • En kraftig tuggervinsj på deck som ble brukt i mange sammenhenger til bl.a. stramme opp sikrings kjettinger og vaiere.
  • Høy manøvererbarhet som gjorde at de ble brukt til å koble fortøyninger mellom kranfartøy og land.
  • Et løsningsorientert mannskap ledet av Kaptein Mark Rune Bannister som med sin ståpåvilje og evne til å bidra med løsninger på utfordrende problemstillinger, gjorde fartøyet til en veldig viktig aktør i dette prosjektet.

Anders Penna
Salvage Master
Boa Management AS