Lemminkäinen

Referanser

Lemminkäinen

Lemminkäinen

Utbyggingen av kraftverk i Fjærlandsfjord for Småkraft AS.

Vårt fartøy ble hyret inn i oppstartsfasen av kraftutbyggingsprosjektet i Fjærlandsfjord, Oppdragsgiver Lemminkäinen Norge AS skulle i utgangspunktet kun bruke et av våre fartøy til mindre transportoppdrag gjennom prosjektet. I startfasen av prosjektet hadde oppdragsgiver planlagt andre fartøy og løsninger, men innså raskt at vi kunne tilby samme tjenester, men dog med andre metoder, mer kostnadseffektivt, løsningsorientert og fleksibelt.

Underveis i prosjektet ble vi valgt som hovedleverandør av all sjøtransport, da dette var økonomisk gunstig og effektivt for kunde.

Oppdraget gikk da ut på transport av anleggsmaskiner, arbeidsplattform for boring og sprengningsarbeid før i-landsetting av borerigg og utstyr, betongtransport med tilhørende logistikk, kai for større fartøy i forbindelse med levering av grus og sand, spesialtransport av tung last, og arbeid i strandsonen.

Lemminkäinen Norge AS var spesielt oppmerksom på kvaliteten, effektiviteten og påliteligheten vår, dette bidro sammen med økonomi, fleksibilitet og kompetanse til at vi ble en essensiell samarbeidspartner i prosjektet.